Знак за качество

eTwinning проектите могат да бъдат удостоени с два вида знак за качество - национален и европейски. 

Националният знак за качество се присъжда от Националното звено за координация във всяка държава. Критерии за кандидатстване за знак за качество са: 

За Европейски знак за качество не е нужно да се кандидатства. Той се присъжда от Националното звено за координация, ако поне двама от партньорите са получили Национален знак и ако проектът е бил предложен за Европейски знак поне от едно Национално звено. 

2023 ЕВРОПЕЙСКИ ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО


2023 НАЦИОНАЛЕН ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО

2021

През октомври 2021 СУЕЕ получи Национален и Европейски знак за качество за проектна работа по дейност eTwinning към програма Еразъм+. С Национален и Европейски знак за качество бе отличен проектът On the spot, по който работиха учениците от 11в. клас с координатор на проекта г-жа Биляна Илиева.

Дали всичко, което виждаме, четем и чуваме в съвременния огромен поток от информация в традиционните и електронните медии, в социалните мрежи, е истина? Това е въпросът, който учениците от настоящия 12в. клас и учениците от други две европейски страни – Испания и Италия, ще си задават по-често след края на този eTwinning проект.

Повишаване на медийната грамотност и развиване на критическо мислене са в основата на замисъла на проекта. Наред с това учениците усъвършенстваха дигиталните и езиковите си умения, уменията си за работа в екип (и особено в международен екип) и придобиха самочувствие на граждани на Европа. Учителите също имаха удоволствието да общуват, да обменят добри практики, нови идеи, ИКТ инструменти, които използват в своята ежедневна работа.

Сред крайните продукти по проекта, по които връстниците работиха съвместно, са: лого на проекта, Google презентации за традициите и културата на партньорите, интерактивна карта на партньорите, анкети, инфографики, игра с правила за разпознаване на фалшиви новини, електронен вестник с „фалшиви добри“ новини, които учениците сами написаха на английски език.


2020

В края на месец октомври СУЕЕ получи Европейски знак за качество за проектна работа по дейност eTwinning към програма Еразъм+. С Национален и Европейски знак за качество бе отличен проектът #FridaysForFuture @ Schools, по който работиха учениците от 10а клас с координатор на проекта г-жа Десислава Бойчева.

Проектът „#FridaysForFuture @ Schools“ обедини училища от 5 европейски държави – България, Испания, Германия, Италия и Молдова. Използвайки кампанията на Грета Тунберг като отправна точка за този проект, учениците проучиха какъв може да бъде приносът им към един по-зелен свят (в и извън училищата). Основните теми бяха екология, устойчиво потребление и климатични промени. Целта на проекта бе учениците да се опознаят, да обменят идеи по темите на проекта, както и да обсъдят екологичните проблеми в региона си. Това се осъществи посредством eTwinning и ИКТ. В международните групи от ученици участниците бяха обединени като европейци чрез общото им желание за чист въздух и чиста околна среда. Учениците представиха своите виждания и решения на екологичните проблеми в своите региони и света. Младите хора научиха какво представлява техния въглероден отпечатък и как да бъде намален, те осъзнаха също, че за решаването на някои от проблемите ще е необходимо да се откажат от своите навици, които вредят на природата. Освен това бяха разгледани границите на протеста, т.е. какво може да се постигне и/или какво е приемливо при един протест. Бяха използвани редица ИКТ инструменти, които повишиха дигиталните умения на участниците. Също така проектът допринесе значително и за подобряване на знанията на учениците по английски език.

2018

През учебната 2017/2018 г. учениците от 8а клас работят по проект „Професиите на 21 век – учим и успяваме заедно“. Проектът цели да развие уменията по английски език и ИКТ, както и  критическото мислене, креативността, сътрудничеството и комуникацията.

Координаторът на проекта, г-жа Десислава Бойчева, смята, че участието в проекта ще донесе удовлетворение на участниците и ще допринесе за личностното развитие на учениците.


2017

Последното отличие бе Европейски знак за качество, който учениците от настоящия 9а клас получиха през месец ноември 2017г. за работата си по проекта „ Популяризираме европейските ценности – да бъдем обединени“.


2016

Партньори по проекта „Английски език чрез приятелство и технологии” бяха ученици и учители от седем европейски държави. От СУЕЕ в проекта участваха учениците от 8а клас. Темите, по които се работи включваха: Моят град, Технологиите и тяхното място в класната стая, Училището на моите мечти, Култура и др. Проектът, който се реализира през 2015/2016 учебна година имаше за цел да се развият както познанията по английски език, така и дигиталната компетентност на учениците. Учениците се опознаха, обмениха идеи и информация за своите интереси и култура с помощта на новите технологии. Работейки по проекта, те представиха своята страна и научиха за страните на партньорите. Технологиите, от своя страна, подпомагат комуникацията и формирането на приятелства от разстояние, но от друга страна могат да окажат негативен ефект върху тийнейджърите. Основна цел на проекта бе да анализира въздействието на технологиите и да стимулира тяхното използване по един креативен и отговорен начин.

За работата си по проекта СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ” и учениците от 9а клас получиха Европейски знак за качество от Централното звено за координация в Брюксел.


2014

Проектът "European school life through wikis"

2013

Национален знак за качество

На 03.10 2013 г. Националното звено за Координация по програма иТуининг, която е част от секторна програма Коменски, награди първия  eTwinning проект в СОУ за европейски езици: “My favourite singer”. 

През 2012 – 2013 учебна година ученици от 6д и 9а клас на СОУ за европейски езици работиха и изпълняваха дейности представящи техните любими изпълнители в личното интернет пространство на проекта. Децата споделяха информация и общуваха с връстници от Франция, Румъния, Турция, Ирландия и Гърция .

Приключението иТуининг бе едно незабравимо изживяване, което мотивира учениците да работят в екип, да изучават английски език, да ценят езиковото многообразие и уважават култури, различни от тяхната.

Координатор на проекта: Весела Атанасова