eTwinning портал

eTwinning има нов дом. От септември 2022 година функционира нова платформа, която обединява eTwinning портала и School Education Gateway. school-education.ec.europa.eu

eTwinning e най-голямата общност на педагози в света, в която учители и ученици от 44 европейски държави си сътрудничат в съвместни проекти. Учениците работят заедно в обща платформа, изследват, вземат решения, изработват заедно продукти, учат се да работят в екип и да се уважават, както и усвояват умения на 21-ви век. Учителите имат възможност да участват в обучителни събития и онлайн семинари, водени от експерти в различни области. eTwinning e интегриран към европейската програма за образование, обучение, младежта и спорта ЕРАЗЪМ+.