Минали проекти

В мире сказок - 2019/20

В съвременния дигитален свят трябва да се отделя повече време за четене на художествена литература. Целите на този проект са да развият интерес към четенето с помощта на дидактически и ролеви игри, викторини, творчески методи и не на последно място ИКТ инструменти.

След края на проекта у учениците се разви интерес към четене на народни приказки, те разшириха лексикалния си запас, усъвършенстваха комуникативните и креативните си умения.

Координатор на проекта: Алла Димитрова, старши учител по руски език

В проекта участваха ученици от начален курс на СУЕЕ, изучаващи руски език.


В момента по eTwinning проекти работят учениците от 8б и 8а клас, като за работен език използват респективно немски и английски език. В 8б клас се работи по проект „Здравей заедно“ (H@llo Zus@mmen), в който си партнират ученици от България, Чехия и Гърция. Подрастващите търсят приятели, сприятеляват се и заедно разглеждат актуални за тях теми - училище, училищен живот, свободно време, любими неща. Водеща е мотивацията да изучават чужд език и използването на ИКТ.