Минали проекти


В момента по eTwinning проекти работят учениците от 8б и 8а клас, като за работен език използват респективно немски и английски език. В 8б клас се работи по проект „Здравей заедно“ (H@llo Zus@mmen), в който си партнират ученици от България, Чехия и Гърция. Подрастващите търсят приятели, сприятеляват се и заедно разглеждат актуални за тях теми - училище, училищен живот, свободно време, любими неща. Водеща е мотивацията да изучават чужд език и използването на ИКТ.


В мире сказок - 2019/20

В съвременния дигитален свят трябва да се отделя повече време за четене на художествена литература. Целите на този проект са да развият интерес към четенето с помощта на дидактически и ролеви игри, викторини, творчески методи и не на последно място ИКТ инструменти. След края на проекта у учениците се разви интерес към четене на народни приказки, те разшириха лексикалния си запас, усъвършенстваха комуникативните и креативните си умения.

Координатор на проекта: Алла Димитрова, старши учител по руски език

В проекта участваха ученици от начален курс на СУЕЕ, изучаващи руски език.

Книгознайковци

Проектът е насочен към споделяне на дейности, проведени в националната седмица за насърчаване на четенето в България, 10-14.10.2016. Обхваща ученици от български училища и детски градини на възраст 5-12 години. Работният език е български. Партньорите ще се представят чрез своя визитка. Ще споделят какъв кът за четене са оформили в класната стая и какви дейности провеждат за насърчаване на четенето.


European school life through wikis

Партньори по проекта „Английски език чрез приятелство и технологии” бяха ученици и учители от седем европейски държави. От СУЕЕ в проекта участваха учениците от 8а (настоящ 9а) клас. Темите, по които се работи включваха: Моят град, Технологиите и тяхното място в класната стая, Училището на моите мечти, Култура и др. Проектът, който се реализира през 2015/2016 учебна година имаше за цел да се развият както познанията по английски език, така и дигиталната компетентност на учениците. Учениците се опознаха, обмениха идеи и информация за своите интереси и култура с помощта на новите технологии. Работейки по проекта, те представиха своята страна и научиха за страните на партньорите. Технологиите, от своя страна, подпомагат комуникацията и формирането на приятелства от разстояние, но от друга страна могат да окажат негативен ефект върху тийнейджърите. Основна цел на проекта бе да анализира въздействието на технологиите и да стимулира тяхното използване по един креативен и отговорен начин.


European school life through wikis

Using wikis to help students from different countries collaborate and share ideas on environmental issues, films and exchange information about their hometowns. I will create 3 wikis (one for each class in which I teach English). Both my students and my partner's students will be invited to join a wiki. They will improve their English and learn more about the topics they are going to deal with. Their work will be edited in public wikis.