Проекти 2022-23

Teens Reading in Action

Четящи тийнейджъри в действиеДОСЕГА:

В МОМЕНТА:

ПРЕДСТОИ:14.mp4

Календар с важни дати от историята на ЕС 

Изработен по eTwinning проект "Разходка по улицата на Европейския Съюз", в който се включиха учениците младши посланици от клуба „Посланици на Европейския Парламент“ в СУЕЕ. 

Съвместен продукт с партньорите от другите училища – посланици на Европейския парламент от Хърватска, Румъния и Испания. 

#Planète Avenir


Целта на този проект е да накара младите хора да се замислят за бъдещето на нашата планета и нейните граждани. Ще се работи върху  цели за устойчиво развитие в сътрудничество с европейски училища от Франция и Испания. Като краен продукт, учениците ще създадат игра за целите на устойчивото развитие. Езиците на проекта са френски и испански.


eTwinning newspaper .pdf

"teens, tech and health" 

eTwinning проект с участници: 11 в клас, 10 б клас и ученици от Испания и Италия

Партньори в проекта “Teens, health and tech” бяха СУЕЕ с два класа, изучаващи испански като първи и английски като втори чужд език и училища от Испания и Италия, с които сме работили по eTwinning проекти и преди. 

Проектът се основава на необходимостта от осмисляне на мястото на технологиите в живота на тийнейджърите, начина им на използване и как са свързани с тяхното благосъстояние и здраве. След провеждане на анкета за навиците на младите хора относно технологиите, заедно работихме върху начини за смислено и разумно използване на социалните мрежи и интернет и как тяхното въздействие върху физическото, емоционалното и психическото здраве да е положително. Финалният съвместен продукт е електронен вестник, в който учениците обобщиха мнението си за технолоиите и как да бъдат използвани смислено.  

Работният език на проекта е английски, но активно се използваше и испански. По проекта работиха екип учители по английски, испански, гражданско образоваНие, ИТ и учителят - испанец в СУЕЕ.