Проекти 2020/21

По случай Европейския ден на езиците учениците от 8а и 9а класове с преподаватели Д. Бойчева и М. Бешкова се включиха в eTwinning проект "Нашата книга за Деня на европейските езици".

В проекта си сътрудничиха 11 училища от 10 европейски страни. Учениците представиха своите страни, градове и училища, празници и обичаи, пяха, рецитираха и изготвиха презентации. Целта на проекта бе всички да усетят и оценят културното и лингвистично разнообразие на Европа. Работният език на проекта е английски, който учениците изучават със засилен интерес.

Проектът се основава на метода "Обърната класна стая" с ниво на владеене на работния език - английски - на ниво A1-A2 според Европейската езикова референтна рамка. Целите на проекта са:

  • Да се подобрят дигиталните умения на учители и ученици;

  • Да се подобрят уменията за самостоятелното учене у учениците;

  • Да се подобри качеството на дистанционното обучение;

  • да се усъвършенстват езиковите умения на учениците - умения за говорене, писане, четене и владеене на лексика и граматика на съответното ниво;

  • да се усъвършенстват уменията на 21 век - работа в екип, презентационни умения;

  • да се насърчат учениците да правят проучвания по метода" Връстници обучават връстници";

  • да се запознаят с различни култури и традиции.Медийната грамотност е основната тема на проекта, в който участват ученици и учители от три европейски страни и пет училища от Италия, Испания и България. 11 „в“ клас с изучаване на испански и английски език и тяхната учителка по английски език г-жа Биляна Илиева се запознаха с идеята за медийната грамотност, научиха се как да разпознават фалшиви новини и как да използват социалните мрежи по-отговорно. Изработиха лого на проекта, научиха много за традициите и културата на партньорите, използваха много разнообразни ИКТ инструменти, за да направят анкети, да ги обобщят, да разкажат какво са научили и да изработят вестник с „фалшиви добри“ новини, които написаха сами на английски език.