eTwinning училище

СУ за европейски езици - eTwinning училище за 2023-24 учебна година 

СУ за европейски езици за трети път получава признанието "eTwinning" училище, след като беше удостоено със знака през учебните 2018-2019 и 2021-22 учебни години.  

Училищата, на които се присъжда той, са активни в прилагането и популяризирането на ценностите на eTwinning:

СУ за европейски езици за втори път получава признанието "eTwinning" училище, след като беше удостоено със знака през учебната 2018-2019 учебна година.  

Знакът „eTwinning училище“ се присъжда за ангажираността и отдадеността не само на отделни еТуинъри в училището, но и на екипа от учители и училищни ръководители, които работят заедно. eTwinning училищата са признати за лидери в сферата на:​

Нашето училище е едно от училищата, в които се насърчават иновативни практики с и без технологии, проектно-базираното обучение, сътрудничеството и екипната работа, работата по международни проекти.

Щастливи сме, че заслужихме отново знака „eTwinning училище”, който е показател за качеството на работа на учителите и учениците от СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ” – гр. Русе.


СУ за европейски езици за първи път получава признанието "eTwinning" училище през учебната 2018-2019 учебна година.  

Училището е едно от 1212-те училища, които са отличени със знака „eTwinning училище“ след като преминаха през двата етапа на процеса на кандидатстване.

Това не е само признание за личните успехи на отделните учители, тяхната работа по проекти и наградите, които са получили, но и за сътрудничеството и постиженията на целия eTwinning екип в СУЕЕ.