Професионално развитие на учителите

Възможности за обучение  - линк към новата платформа на eTwinning 

международен eTwinning семинар за Дунавски регион

 за учители в гимназиалЕН ЕТАП

в гр. Кремс, Австрия

На 01 и 02 юни 2023г. в гр. Кремс, Австрия се проведе международен eTwinning семинар за Дунавски регион "Сутридничество между училища от Дунавския регион". 

Г-жа Биляна Илиева, заместник-директор на СУЕЕ, беше сред тримата представители на България в този семинар.  

Той беше организиран от OeAD , австрийската национална агенция за Еразъм+  и национален координационен офис на eTwinning. 

По време на семинара участниците се запознаха със Стратегията на ЕС за Дунавския регион и по-конкретно в областта на образованието и обучението и с възможностите за финансиране по програма Еразъм+ в училищното образование. 

Бяха представени добри практики на eTwinning, Австрия - Лиза Айхелбург, преподавател в HTL Spengergasse във Виена, представи своя отличен проект „Европейска маркетингова кампания“,  София Байтер от Института за Дунавския регион и Централна Европа изнесе лекция на тема „Езиковото многообразие в Дунавския регион: Уникално културно наследство и бъдещ потенциал в риск?“;

Бяха организирани работни ателиета за начинаещи и напреднали в дейността eTwinning, в рамките на които участниците се запознаха с функционалностите на новата платформа на ЕС ESEP, с критериите за оценяване на eTwinning проектите, с идеи за дейности във всеки етап на проекта. Споделени бяха и полезни ИКТ инструменти за работа по проектите.

След дейности за запознаване с другите участници, се сформираха международни екипи от учители с които съвместно разработиха план за бъдещ eTwinning проект, който представиха по креативен начин;

Домакините представиха и традициите на Австрия с разходка из регион Вахау, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, на брега на река Дунав.

Тематична конференция

 „Учене, преподаване, обмен – училищно сътрудничество в Дунавския регион“

На 22 и 23 юни 2017г. в гр. Виена, Австрия се проведе конференция на тема „Учене, преподаване, обмен – училищно сътрудничество в Дунавския регион“.

Госпожа Десислава Бойчева, старши учител по английски език в СУЕЕ, бе един от тримата български представители, участвали в конференцията.

Конференцията бе част от дейност eTwinning на програма „Еразъм+“ и в нея взеха участие повече от четиридесет учители от различни европейски страни.

Един от основните аспекти на конференцията бе Стратегията на ЕС за развитие на Дунавския регион с приоритетна област  инвестиране в хора и умения и нейното отражение в дейност eTwinning с цел насърчаване на сътрудничеството в сферата на образованието .

По време на конференцията представители на Националната Агенция на Австрия представиха програма „Еразъм+“ и дейност  eTwinning, а учителите усъвършенстваха своите умения за работа в платформата, представиха добри практики и поставиха началото на нови виртуални училищни проекти.