eTwinning 

проекти в СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ"

Откритa  практика представя иновативното обучение в СУЕЕ

На 25.06.24г. в 8а клас се проведе открита практика, която имаше за цел да покаже иновативния образователен модел 1:1, при който всеки ученик използва Chromebook устройство. Събитието подчерта смисленото използване на технологиите, успешните резултати от eTwinning проект “Wings and Wheels”, по който учениците работиха през годината и в същото време подчерта интегрирането на английския език и ИКТ като взаимносвързани учебни предмети.

По време на урока учениците представиха различни дигитални продукти, за чиято изработка  бяха използвани инструментите на Google, Canva и приложения за изкуствен интелект. Тези инструменти не само улесниха работния процес, но и позволиха на осмокласниците да демонстрират своята креативност и технологични умения. Безпроблемното съчетаване на английския език и ИКТ в учебната програма бе очевидно, тъй като учениците се ориентираха в задачи, които изискваха както езикови, така и технологични умения.

Учениците разгледаха проблеми като свръхтуризъм, въздействието на туризма върху местните общности, устойчивост, опазване на околната среда, начини за минимизиране на екологичния отпечатък по време на пътуване и опазване на културното наследство. 

Урокът завърши с дискусия за ролята на изкуствения интелект в образованието и обществото, която провокира размисъл. Осмокласниците споделиха своите виждания за ползите и потенциалните предизвикателства на ИИ, като обсъдиха дали в крайна сметка той е полезен за учениците и човечеството. 

Гости бяха учители по различни учебни предмети в СУЕЕ. 

Празнуваме Деня на Европа и дейност eTwinning

На 9 май отбелязваме Деня на Европа и Деня на дейност eTwinning (част от европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+”). По този повод учениците от 8а клас проведоха тематичен урок по английски език. Тяхната съученичка Илияна Илиева влезе в ролята на учител, като представи интересни факти от историята на Европейския съюз по забавен и ангажиращ начин.


Илияна беше подготвила и интерактивна Blooket игра, която позволи на учениците да приложат знанията си на практика и да проверят какво са научили. Урокът не само затвърди уменията на учениците по английски език, но също така подчерта важността на сътрудничеството и работата в екип - основни ценности на програмата eTwinning.


В допълнение към урока, учениците показаха своята креативност и знания по английски език, като създадоха презентации и постери, представящи информация за Белгия, Германия, Португалия, България и Испания. Тези презентации ще бъдат споделени с партньорите им по проекта “Wings and Wheels”, еTwinning проект, който свързва учениците от петте страни, като насърчава разбирателството и културния обмен между участниците и акцентира на теми като устойчив туризъм, екология и културно многообразие. 


Като цяло урокът беше успешен пример за това как Денят на Европа и Денят на дейност eTwinning могат да бъдат отпразнувани заедно, вдъхновявайки младите хора да станат активни граждани на един все по-свързан свят.Три етwinning проекта в СУЕЕ получиха Национален знак за качество

„Училище без граници” с участието на VIIIa клас, „Четящи тийнейджъри в действие” в VIIг клас и „Teens, health and tech” в XIв клас са трите eTwinning проекта на СУЕЕ, които спечелиха Национален знак за качество.

Той се присъжда от Националното звено за координация на eTwinning във всяка държава, като критериите, по които се оценяват проектите са: педагогическа иновативност, интегриране в учебната програма, сътрудничество между училищата партньори, използване на технологии, разпространение на проектните резултати. 

Партньори по проектите са ученици и техните учители от други европейски държави – Гърция, Испания, Италия, Португалия и Турция. Работният език на проектите е английски. 

Общото между тези проекти е формирането  и усъвършенстването на компетенции и меки умения, които са особено важни за реализация на учениците след завършване на училище: езикови и дигитални компетенции, ефективни комуникативни умения,  умения за успешно международно сътрудничество, лидерски умения и умения за работа в екип. Всички ученици, общувайки със свои връстници, се възпитават в дух на уважение и толерантност към различните култури в Европа.

Интегриран урок по дейност eTwinning

На 27.06.23 г. учениците от 8а клас с изучаване на английски и 8в клас с изучаване на френски език участваха в интердисциплинарен урок и споделиха своята работа по eTwinning  проектите “Училище без граници” и “#Планета Бъдеще”.

Проектът “Училище без граници” обединява партньори от 5 държави - България, Испания, Италия, Португалия и Турция. Учениците от 5-те държави са съученици и приятели в едно училище без граници. Някои от предметите, които изучават, са задължителни, но други са по избор и от учениците зависи да ги изберат и/или планират така, че училището да е желано и харесвано. Учениците създават училището на своите мечти и споделят добри практики за класната стая.

Целта на проекта “Планета Бъдеще” е да накара младите хора да се замислят за бъдещето на нашата планета и нейните граждани. Работи се върху целите за устойчиво развитие в сътрудничество с европейски колеги от Франция и Испания и се обсъждат някои действия за постигането им.

По време на съвместния урок учениците демонстрираха уменията, които са развили, и продуктите, които са създали - електронни книги, дигитални игри, презентации, видеа и др. Част от представянето на продуктите бе на английски и френски език. Осмокласниците показаха своя напредък в области като културно многообразие, технологии, креативност и критично мислене. 

В края на часа учениците провериха своите знания за дейност eTwinning и програма Еразъм+ чрез онлайн куиз, а най-активните получиха награди. 


7. г клас участва в празници на четенето в СУЕЕ  


В рамките на Празниците на книгата и четенето, които се проведоха с СУЕЕ и като част от дейностите по  e-Twinning  проекта „Четящи тийнейджъри в действие”,  учениците от 7. Г клас изготвиха в часовете по английски език и информационни технологии презентации – отзиви  за любими свои книги, а стихотворението  на Мая Анджелоу „Животът не ме плаши“ стана първото им предизвикателство като преводачи  от английски на български език.


СУ за европейски езици - eTwinning училище за 2023-24 учебна година


СУЕЕ получава приза "eTwinning училище" за трети път. 

Училищата, на които се присъжда той, са активни в прилагането и популяризирането на ценностите на eTwinning:

9 май - Ден на eTwinning


Тази година eTwinner-ите от цяла Европа ще участват в седемдневно обратно броене до Деня на eTwinning – 9 май и ще отбележат празника с вдъхновяващи дейности, посветени на годишната тема на eTwinning “Иновации и образование – бъдете креативни с eTwinning“.  

 

От 2 до 9 май всеки ден ще бъде посветен на конкретна дейност, предназначена да помогне на учителите да разгърнат годишната тема за  2023 г. Следователно тези ежедневни дейности ще се съсредоточат върху творчеството, изграждането на общност и насърчаването на учителите да внесат иновации в класната стая.


eTwinning кът на III етаж, където може да видите какви продукти създават учениците. 


Четящи тийнейджъри в действие

( Teens Reading in Action) 

„Четящи тийнейджъри в действие” (Teens Reading in Action) е името на проекта по програма еTwinning, в който участват учениците от 7г клас през 2022-23 учебна година. Заедно със свои връстници от Гърция и Испания децата проучват, пишат и четат по различни теми, свързани с местата, на които живеят, тяхното училище, училищната библиотека, приятелството, мира и книгите като източник на вдъхновение. 

Целта на проекта е да се провокира желание за общуване и четене, да се преоткрият библиотеките като място за уют и творчество, да се създадат умения за работа в екип, да се възпита атмосфера на уважение и толерантност към различните култури в Европа.

 
Teens, health and tech  

Проектът обединява партньори от 3 държави - България, Испания и Италия. Училищата и учителите от Малага, Барчело̀на По̀цо ди Го̀то и Русе си сътрудничат в рамките на втори eTwinning проект, след последния много успешен такъв "On the Spot", за който всички партньори получиха Национален и Европейски знак за качество в своите страни.   
Училище без граници 

Проектът “Училище без граници” обединява партньори от 5 държави - България, Испания, Италия, Португалия и Турция. Участници от нашето училище са учениците от VIII “a” клас. Основната цел е да се стимулира креативността на учениците и мотивацията им за съвместно учене. Учениците от 5-те държави ще бъдат съученици и приятели в едно училище без граници. Някои от предметите, които изучават, са задължителни, но други са по избор и от учениците зависи да ги изберат и/или планират така, че всички да имат възможност да развият своята креативност, да повишат академичните си умения, да подобрят чуждоезиковите си и комуникативни умения и да се чувстват удовлетворени, че са ученици в иновативно виртуално училище. Освен това те ще планират някои от уроците и ще ги представят на своите съученици от чужбина. Предоставянето на възможност на учениците да разработват училищни предмети и добри практики за своята класна стая е добър начин те да поемат отговорност за обучението си и да им се покаже, че техният глас наистина има значение. Те ще се превърнат в лидери и ще умеят да решават проблеми, ще осъзнаят културното многообразие и ще бъдат по-толерантни в края на проекта.

Exchanging Christmas cards 

Учениците от 1.а и 2.а клас на СУЕЕ " Свети Константин-Кирил Философ" участваха в e-Twinning проект - Exchanging Christmas cards. В часовете по английски език те изработиха красиви коледни картички, надписаха ги с коледни пожелания на английски и ги изпратиха на свои връстници в Полша в училище Zespół Szkół Prywatnych, град Opoczno.  Децата се трудиха с желание, надявайки се да зарадват своите нови полски приятели. 

Разходка по улицата на Европейския Съюз

През учебната 2022/2023 учениците младши посланици от клуба „Посланици на Европейския Парламент“ в СУЕЕ работят по Etwinning проект “Down EU Avenue”. Ученици и учители от училища – Посланици на Европейския парламент от Хърватска, Румъния, България и Испания си сътрудничат в проекта, за да осъществят общите цели на проекта– да отбелязват значими за страните от ЕС дати през 2022/2023 г. като споделят и обменят информация за национално и общоевропейско материално и нематериално културно наследство, да се насърчават евопейските цели и ценности като подобряване на медийната грамотност, активното гражданство, солидарност, критично, креативно и предприемаческо мислене, проектно-базирано обучение и обучение тип „Обърната класна стая“.

Учениците отбелязват заедно различни дати като Европейски Ден на Езиците, Европейски Ден на Културното Наследство, Ден за безопасен интернет, Денят на Европа/ Etwinning и др. За целта те работят по месечни задачи разпределени по училища, или сборни екипи, изготвят и споделят презентации за природни и туристически забележителности в страните си, куизове за безопасно използване на интернет, Коледни традиции и културни особености, Календар с важни дати от историята на ЕС, участват в онлайн срещи, презентации и дискусии. В края на проекта ще се изработи общ дигитален продукт, като всяка съвместна дейност ще бъде отбелязана на „Улица ЕС“.
Културата на младите европейци - виртуално пътешествие 

 

През учебната 2021-2022 г.  учениците от 8а клас  работят по eTwinning проект “Sharing European Youth Culture - a virtual travel”. 

Съвместно с други ученици от Германия, Испания, Италия и Турция те осъществяват виртуално пътешествие в Европа и споделят своя европейски опит и интереси. Младите хора научават повече за живота на другите ученици от Европа като обменят знания чрез дискусии в международни групи. Учениците споделят знания по теми, към които имат общ интерес, обсъждат и подготвят задачи за своите международни партньори в няколко онлайн срещи.

Учениците изготвят видеоклипове за своите родни градове и училища, представят своето ежедневие и културата на младежта, обсъждат различията в националните кухни, обменят опит относно хранителните навици и начин на живот и научават за културните празници и традиции на всяка страна. Не на последно място, проектът засяга теми като нетикет и онлайн безопасност. Като краен продукт по проекта ще бъде изработена електронна книга, която ще обобщи всички материали, които са били създадени по проекта.
eTwinning проект на СУЕЕ спечели наградата в категория

“Най-добър eTwinning проект“, посветен на темата на 2021

 “Медийна грамотност и дезинформация”

 

На 23-ти март 2022 година  се проведе Четвъртата Национална церемония за връчване на годишните eTwinning награди. Най-успешните български eTwinning проекти за 2021 година получиха своето заслужено признание в 11 категории, които обхващат различни възрастови групи, образователни етапи и тематична насоченост.

Проектът „On the spot”, който 11в клас и г-жа Биляна Илиева интегрираха в часовете си по английски език през учебната 2020-2021 година спечели приза в категория „Най-добър eTwinning проект“, посветен на темата на 2021 „Медийна грамотност и дезинформация“.

Партньори на СУЕЕ в този проект бяха две испански и две италиански училища. Техните учители са уверени, че след края на съвместната им работа учениците все по-често ще си задават въпроса: „Дали всичко, което виждаме, четем и чуваме в съвременния огромен поток от информация в традиционните и електронните медии, в социалните мрежи е истина?“.


През 2021 г. СУЕЕ получи Национален и Европейски знак за качество за проекта "On the Spot", по който работи 11 "в" клас през миналата учебна година. Сред целите на проекта са изграждане на умения за медийна грамотност и критическо мислене, които да помогнат на учениците да избегнат рисковете, свързани с опазването на личната информация в мрежата. Учениците усъвършенстваха своите меки умения за работа в екип, за самостоятелно учене и критическо събиране, обобщаване и креативно представяне на информация, за организация на времето. Работейки върху интерактивни карти, които представяха училищата на партньорите, съвместните презентации за всяка страна, електронен вестник с новините, които биха искали да четат, учениците усъвършенстваха дигиталните си и езикови умения на работния език на проекта - английски. 

На 3 юни 2021 г., по инициатива на РУО – Русе се проведе онлайн среща за споделяне на добри практики за учители по чужд език на тема „Успешни eTwinning проекти/ Дейности по програма „Еразъм +“. 

Един от лекторите на виртуалното събитие беше г-жа Десислава Бойчева – главен учител по английски език в СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ – Русе. 

Г-жа Бойчева запозна участниците в семинара с успешни eTwinning проекти, разработени и реализирани в международни екипи, с участието на СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ – Русе, в партньорство с други училища от Европа на теми като „Екология“, „Езици и култура“ „Професиите на 21 век“ и др. и сподели, че участието в eTwinning проекти е един ефективен начин за развиване на уменията на 21 век, както и в частност на чуждоезиковите умения.

В онлайн лекцията се включиха учители по чужд език в основни училища от област Русе. Темата предизвика интересна дискусия сред участниците, а учителите, които вече са участвали в разработването на eTwinning проекти също споделиха своя опит. 


Януари, 2020

Браво на нашите иТуинърки от 9а клас, които през месец юли участваха в конкурс за ученическа разработка на тема "Климатичните промени и бъдещето на нашата планета", организиран от Център за развитие на човешките ресурси.

За идеите и труда си те бяха отличени с поощрителни награди и материали, които пристигнаха при тях преди седмица. Темата остава актуална.