eTwinning

проекти в СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ"

Културата на младите европейци - виртуално пътешествие

През учебната 2021-2022 г. учениците от 8а клас работят по eTwinning проект “Sharing European Youth Culture - a virtual travel”.

Съвместно с други ученици от Германия, Испания, Италия и Турция те осъществяват виртуално пътешествие в Европа и споделят своя европейски опит и интереси. Младите хора научават повече за живота на другите ученици от Европа като обменят знания чрез дискусии в международни групи. Учениците споделят знания по теми, към които имат общ интерес, обсъждат и подготвят задачи за своите международни партньори в няколко онлайн срещи.

Учениците изготвят видеоклипове за своите родни градове и училища, представят своето ежедневие и културата на младежта, обсъждат различията в националните кухни, обменят опит относно хранителните навици и начин на живот и научават за културните празници и традиции на всяка страна. Не на последно място, проектът засяга теми като нетикет и онлайн безопасност. Като краен продукт по проекта ще бъде изработена електронна книга, която ще обобщи всички материали, които са били създадени по проекта.
eTwinning проект на СУЕЕ спечели наградата в категория

“Най-добър eTwinning проект“, посветен на темата на 2021

“Медийна грамотност и дезинформация”

На 23-ти март 2022 година се проведе Четвъртата Национална церемония за връчване на годишните eTwinning награди. Най-успешните български eTwinning проекти за 2021 година получиха своето заслужено признание в 11 категории, които обхващат различни възрастови групи, образователни етапи и тематична насоченост.

Проектът „On the spot”, който 11в клас и г-жа Биляна Илиева интегрираха в часовете си по английски език през учебната 2020-2021 година спечели приза в категория „Най-добър eTwinning проект“, посветен на темата на 2021 „Медийна грамотност и дезинформация“.

Партньори на СУЕЕ в този проект бяха две испански и две италиански училища. Техните учители са уверени, че след края на съвместната им работа учениците все по-често ще си задават въпроса: „Дали всичко, което виждаме, четем и чуваме в съвременния огромен поток от информация в традиционните и електронните медии, в социалните мрежи е истина?“.


През 2021 г. СУЕЕ получи Национален и Европейски знак за качество за проекта "On the Spot", по който работи 11 "в" клас през миналата учебна година. Сред целите на проекта са изграждане на умения за медийна грамотност и критическо мислене, които да помогнат на учениците да избегнат рисковете, свързани с опазването на личната информация в мрежата. Учениците усъвършенстваха своите меки умения за работа в екип, за самостоятелно учене и критическо събиране, обобщаване и креативно представяне на информация, за организация на времето. Работейки върху интерактивни карти, които представяха училищата на партньорите, съвместните презентации за всяка страна, електронен вестник с новините, които биха искали да четат, учениците усъвършенстваха дигиталните си и езикови умения на работния език на проекта - английски.

На 3 юни 2021 г., по инициатива на РУО – Русе се проведе онлайн среща за споделяне на добри практики за учители по чужд език на тема „Успешни eTwinning проекти/ Дейности по програма „Еразъм +“.

Един от лекторите на виртуалното събитие беше г-жа Десислава Бойчева – главен учител по английски език в СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ – Русе.

Г-жа Бойчева запозна участниците в семинара с успешни eTwinning проекти, разработени и реализирани в международни екипи, с участието на СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ – Русе, в партньорство с други училища от Европа на теми като „Екология“, „Езици и култура“ „Професиите на 21 век“ и др. и сподели, че участието в eTwinning проекти е един ефективен начин за развиване на уменията на 21 век, както и в частност на чуждоезиковите умения.

В онлайн лекцията се включиха учители по чужд език в основни училища от област Русе. Темата предизвика интересна дискусия сред участниците, а учителите, които вече са участвали в разработването на eTwinning проекти също споделиха своя опит.


Януари, 2020

Браво на нашите иТуинърки от 9а клас, които през месец юли участваха в конкурс за ученическа разработка на тема "Климатичните промени и бъдещето на нашата планета", организиран от Център за развитие на човешките ресурси.

За идеите и труда си те бяха отличени с поощрителни награди и материали, които пристигнаха при тях преди седмица. Темата остава актуална.